Manuel kara listeler nedir, nasıl kullanılır?

Manuel kara listeler nedir, nasıl kullanılır?

Zotopilot 2 çeşit manuel kara liste desteklemektedir.

  1. Marka kara listesi
  2. Ürün (ASIN) kara listesi

Kullanıcılar riskli buldukları ürün veya markaları ilgili kara listeye ekleyebilir. Böylece bu listelerle eşleşen envanterdeki ürünler manuel kara liste eşleşme sonucu olarak listelenir. Eşleşen ürünler için silme veya dışa aktarma dosyaları indirilebilir.

Amazon ekibinden ya da ürünün resmi satıcısı olduğunu belirten kişilerden alacağınız mesajlar içinde yer alan marka veya ürünleri bu manuel kara listelere ekleyerek aynı ürün ya da markalar için tekrar şikayet alma ihtimalini düşürmüş olursunuz.

Manuel kara listeler hesap bazında çalışmaktadır. Listeniz, hesabınız altındaki tüm mağazalar için etkin olur. Bir markayı ya da ASIN’i mağazalarınız için bir kere eklemeniz yeterlidir.

Manuel kara liste yönetimi


© 2022 Zotopilot - Her hakkı saklıdır.